Om bildeformat

Når du skal bestille forstørrelser fra digitale bildefiler, kan du noen ganger velge et annet utsnitt enn det bildet har. Men pass å velge en størrelse(format) som passer originalen. Hvis ikke dette stemmer overens, kan bildet bli beskåret slik at det ikke blir pent å se på. 

Vi skal forklare litt nærmere

Bildene jeg tar, kommer i formatet 2x3 rett fra kamera. Men dette trenger ikke bli formatet på det ferdige bildet. Når jeg redigerer bildene, foretar jeg en beskjæring for å få det beste utsnittet som gir god balanse og harmoni i bildet. Jeg kan da velge et format som f. eks 4x3, 4x5 eller kvadratisk (1x1).

Vi skal her vise hva som skjer når du velger ulike utsnitt av et bilde som opprinnelig er i formatet 2x3. 

Størrelse 20x30

Bildet som vi skal bruke i eksemplene har formatet 2x3 - og passer til størrelser som 10x15, 20x30, 40x60 osv.
Med andre ord - velger vi en forstørrelse på 20x30, vil utsnittet bli identisk med det originale bildet.   

 

Størrelse 13x18

Hvis du velger et bilde i 13x18 cm, vil dette gi et utsnitt som er noe smalere enn det forrige. Hvis vi har nok "luft" i bildet slik som her - går det greit uten at motivet blir kuttet for mye.

 

Størrelse 30x40

Velger du 30x40 cm, vil dette formatet gi et bilde som er enda smalere enn det forrige. I dette tilfellet begynner vi å nærme oss grensen for hva som fungerer da det blir noe trangt i endene.

 

Størrelse 50x60

Velger du 50x60 cm, vil dette formatet gi et bilde som er enda smalere enn det forrige, og vi ser nå at det begynner å bli for trangt på begge sider. Vi bør derfor ikke velge dette formatet i slike tilfeller, men heller velge en størrelse som gir et bredere bilde i forhold til høyden.  

 

Kvadratisk

Noen ganger ønsker vi kanskje et kvadratisk utsnitt - dvs at bredde og høyde er lik. Om vi prøver dette på vårt bilde, ser vi at dette ikke passer da deler av barnet blir beskjært i begge ender. Om du likevel ønsker et kvadratisk utsnitt, bør du zoome inn og flytte bildet rundt i vinduet til du får et utsnitt du liker.

 

Hvordan finne formatet som kan brukes

Når du bestiller bilder på nettet og velger størrelse, vl du som regel dra bildet inn i et vindu som har det formatet du har valgt. Du vil da se om det ferdige bildet får et utsnitt som passer eller om du må justere noe. Hvis bildet blir beskjært mye og du ikke blir fornøyd med utsnittet - velg en annen størrelse eller format.

Er du i stuss hva du skal velge - ta kontakt med oss så hjelper vi deg til å få bildet slik du ønsker.