Priser fotografering

Prisene gjelder oppdrag for private.
Bedriftsfotografering - ta kontakt for priser.

Fotografering inntil 1t  - kr 1.500
Utover dette, faktureres kr. 1000 pr time.

Tillegg for kjøring
Inntil 30 min. kjøring - kr 500,-
Over 30 min. - pris etter avtale.

Priser pr. 27.november 2018. 
Alle priser er inkl. MVA.